אילוף בסיסי

אילוף בסיסי מתאים לכל מי שיש לו כלב, אילוף בסיסי כולל פקודות בסיסיות כמו: שב, ארצה רגלי ואסור. האילוף מתבצע במפגשים שקובעים מראש. מספר המפגשים נקבע לפי בקשת הלקוח ועד להגעת תוצאה מספקת עבור הלקוח.